پلیس خانه متهمان تیراندازی تگزاس را جستجو کرد

14 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پلیس در شهر گارلند ایالت تگزاس، در حومه دالاس، دو مرد مهاجم را به ضرب گلوله کشت. پلیس تگزاس می گوید این دو روز یکشنبه به یک نیروی امنیتی که از ساختمانی که در آن رویدادی درباره آزادی بیان برگزار می شد تیراندازی کردند.