سان برناردینو در سوگ؛ پلیس آمریکا به دنبال سرنخ

17 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقام های آمریکایی به دنبال سرنخهایی هستند که مشخص کند چگونه مظنونین به کشتار جمعیِ هفته گذشته در شهر سن برناردینو در ایالت کالیفرنیای آمریکا به افراط گرائی روی آورده بودند.