برنامه جدید دادگستری آمریکا برای مقابله با ورود غیرقانونی به داخل مرز

18 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت آمریکا پیگرد قانونی والدینی که فرزندانشان را بطور غیرقانونی از مرزهای ایالات متحده عبور می دهند، شدت می بخشد و این کودکان را از پدران و مادرشان جدا می کند. به گفته وزیر دادگستری آمریکا، هدف از این سیاست جدید، کاهش عبور غیرقانونی از مرزهای ایالات متحده است.