بررسی پیامدهای توافق اتمی با ایران در سیاست خارجی آمریکا در کمیته سنا

13 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با نزدیک شدن به مهلت تعیین شده گفتگوهای هسته‌ای شش قدرت جهانی عضو گروه ۱+۵ و ایران، کنگره ایالات متحده روزهای پرکاری را در مورد ارزیابی و بررسی جوانب نتایج توافق احتمالی هسته‌ای با ایران در منطقه و جهان می‌گذراند.