بررسی پیامد توافق اتمی با ایران در سیاست خارجی آمریکا در سنا

13 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیته روابط خارجی سنا صبح روز چهارشنبه با حضور دو کارشناس و دیپلمات برجسته پیشین آمریکا برای بررسی پیامدهای یک توافق اتمی با ایران برای سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه تشکیل جلسه داد.گزارش شهلا آراسته