راه دشوار گزینه وزارت آموزش ترامپ در کنگره؛ شاید رای نیاورد

19 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سناتورهای دموکرات در اعتراض به نامزدی خانم بتسی دی‌وس برای پست وزارت آموزش و پرورش فدرال در صددند مانع شوند که نامزد این مقام مورد تایید سنا قرار گیرد. دموکراتها می گویند فردی را که پرزیدنت ترامپ برای تصدی آموزش و پرورش فدرال نامزد کرده است با اختصاص بودجه برای مدارس غیر خصوصی در آمریکا مخالف است.