جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا درباره ایران

17 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

از دقایقی پیش کمیته روابط خارجی سنای آمریکا جلسه ای در رابطه با ایران را آغاز کرد. موضوع جلسه مقابله با گروههای نیابتی ایران است. جلسه با ریاست سناتور باب کورکر جمهوریخواه برگزار میشود و از دو کارشناس دعوت شده نظرات خودشان در این رابطه را با اعضای کمیته در میان بگذارند.