صلاحیت اشتون کارتر برای وزارت دفاع در کمیته دفاعی سنا تایید شد

22 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیته نیروهای مسلح سنا صلاحیت اشتون کارتر گزینه پیشنهادی باراک اوباما برای پست وزارت دفاع آمریکا را تایید کرد. این جلسه برای ارزیابی و بررسی چالش‌های جهانی و امنیت ملی آمریکا، از جمله برنامه اتمی و موشکی ایران، تشکیل شده بود، که اعضای کمیته نظرات دو معاون پیشین وزارت دفاع را شنیدند.