مجلس نمایندگان آمریکا رای به تولید خودروهای خودران در آمریکا داد

16 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا طرح استفاده از استقرار خودروهای خودران را تصویب کردند. طبق مصوبه روز چهارشنبه مجلس نمایندگان آمریکا، خودروسازان می توانند که ابتدا در سال اول، ۲۵ هزار خودرو بدون رعایت استانداردهای ایمنی فعلی اتومبیل تولید کنند.