مقام های اطلاعاتی آمریکا تروریسم، تسلیحات هسته ای و جاسوسی سایبری را چالش های امنیت کشور دانستند

21 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقام های اطلاعاتی آمریکا می گویند تسلیحات هسته ای، تروریسم و جاسوسیِ سایبری مهم ترین چالش های امنیت ملی آمریکا هستند. مقام های امنیتی آمریکا روز گذشته در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا گزارشی از این چالش ها ارائه کردند. سیاوش علیپور ،