افزایش سرطان متاستاتیک در ایالات متحده

02 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

شمار بیماران مبتلا به سرطان متاستاتیک در ایالات متحده رو به افزایش است و تقریبا از هر ۵ بیمار سرطانی یک نفر مبتلا به سرطان ثانویه می شود. پزشکان می گویند در حالی که بازگشت این بیماری نگران کننده است ولی درمان و احتمال نجات هم وجود دارد