تظاهرات دوباره هزاران دانش آموز در اعتراض به قوانین فروش و حمل سلاح در آمریکا

01 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آمریکا ديروز صحنه اعتراض هزاران دانش آموز به قانون آزادی حمل اسلحه و تعطیل کلاس ها و راهپيمايی آنها بود. اين دومين حرکت سراسری جوانان دانش آموز پس از تیراندازی مرگبار دو ماه پیش در شهر پارکلند در ايالت فلوريدا بود.