اوباما: رای کنگره به طرح شکایت از عربستان سیاسی است

08 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

باراک اوباما اقدام کنگره آمریکا در رد وتوی او درباره شکایت بازماندگان قربانیان حمله های یازدهم سپتامبر از مقامات عربستان در دادگاه های آمریکا را تصمیم سیاسی نادرستی توصیف کرد که می تواند عواقب منفی در پی داشته باشد.