قانونگذاران آمریکا از پرزیدنت ترامپ به دلیل حمایت از عربستان سعودی انتقاد کردند

01 آذر 1397