ایران و خاور میانه محور اصلی گفتگوهای سران آمریکا و عربستان

13 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه میزبان پادشاه عربستان سعودی در کاخ سفید خواهد بود. اطمینان دادن به ریاض، از این که واشنگتن تمامی منابع خود را برای جلوگیری از گسترش نفوذ ایران در منطقه، پس از توافق اتمی با تهران، به کار خواهد بست، در کانون مذاکرات امروز است. گزارش فرهاد پولادی