تردید سازمان ملل متحد به «منصفانه» بودن دادگاه متهمان به قتل جمال خاشقجی؛ اعتراض به اعدام

14 دی 1397