جمهوریخواهان آمریکا برای ممانعت از خرید آب سنگین ایران برای سومین بار شکست خوردند

21 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با تلاش جمهوریخواهان برای مخالفت با طرح خرید آب سنگین ایران توسط دولت آمریکا، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از احتیاط جمهوری اسلامی برای فروش آب سنگین به آمریکا سخن می گوید. گزارش شهلا آراسته