درخواست آمریکا برای جمع آوری کمک ۶۰ میلیون دلاری برای تشکیل نیروی رزمی مشترک آفریقا

09 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

ايالات متحده خواستار ۶۰ ميليون دلار کمک مالی جامعۀ جهانی جهت حمايت از اقدامات ضدتروريستی در کشورهای منطقۀ ساحلی آفریقا شده است. اين کمک قرار است جهت حمايت و پشتيبانی از يک نيروی رزمی مشترک قرار گيرد که اوايل سال جاری توسط پنج کشور آفريقايی بورکينافاسو، چاد، مالی، موريتانی و نيجر تشکيل شده است.