تلاش آمریکا و روسیه برای خروج از بن بست سیاسی در حل بحران حلب

13 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایالات متحده آمریکا و روسیه در جستجوی راهی هستند تا بن بست سیاسی یک ماهه ای را که بر سر چکونگی توقف جنگ در شهر محاصره شده حلب پیش آمده است از میان بردارند.