سه فضانورد آمریکا و روسیه وارد ایستگاه فضایی بین المللی شدند

09 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اسکات کلی فضانورد آمریکایی و میخائیل کور نیینو و گنادی پادالکا، فضانوردان روس با موفقیت وارد ایستگاه فضایی بین المللی شدند. این اولین تلاش ناسا برای مطالعه اثر اقامت طولانی انسان در فضا است و گامی دیگر برای ماموریت‌های آتی به مریخ و ورای آن محسوب می‌شود.