میخائیل گورباچف آخرین رهبر شوروی سابق: آمریکا و روسیه باید نزدیک شوند

23 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

میخائیل گورباچف، آخرین رهبر شوروی سابق می گوید، آمریکا و روسیه باید روابط شان را از هر نظر بهبود دهند تا بتوانند دنیا را به جهتیِ جدید هدایت کنند.