آمریکا می گوید ۲۵ کشور به بریتانیا برای اخراج دیپلماتهای روسیه پیوسته‌اند

08 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به گفته کاخ سفید در واکنشی گسترده و بی سابقه در ارتباط با حادثه مسمومیت جاسوس پیشین روس در خاک بریتانیا تاکنون بیش از ۲۵ کشور بسیاری ازدیپلماتهای روس را از کشورهای خود اخراج کرده اند.