مسابقه ربات ها در پومونای کالیفرنیا

18 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دانشمندان و مهندسان از سراسر جهان در پومونای کالیفرنیا گرد آمده اند تا در مسابقات نهایی ربات هایی که ساخته اند شرکت کنند. . یکی از بخش های این مسابقه ربات هایی است که در مناطقی که دچار سوانح طبیعی مانند سیل و زلزله هستند کارآیی دارند.