دودستگی در میان زنان جمهوریخواه: برخی از رقیب ترامپ حمایت می کنند

15 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برگزیدن دونالد ترامپ به عنوان نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا زنان هوادار این حزب را دچار تفرقه و دو دستگی کرده است و گروهی از آنها برای نشان دادن مخالفت خود به نامزد حزب رقیب پیوسته اند.