اتحادیه راه آهن آمریکا در انتظار افزایش اشتغال

19 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزارت کار آمریکا می گوید در ماهی که گذشت نود و هشت هزار نفر بر شمار افراد شاغل در بخش خصوصی این کشور افزوده شده که کمتر از دویست و سی و پنج هزار شغل جدیدی است که در ماه پیش از آن به وجود آمده بود.