پنجمین روز اعتراضات خیابانی به حکم هیات منصفه ایالت نیویورک

16 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چند شهر بزرگ آمریکا برای پنجمین روز متوالی صحنه تظاهرات معترضان به حکم گراند ژوری نیویورک مبنی بر تبرئه یک پلیس سفید پوست در ارتباط با پرونده مرگ یک مرد سیاهپوست در این شهر بود. گزارش بهمن سقایی