تظاهرات مردم آمریکا علیه احکام اخیر دادگاه های ایالات متحده

17 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تظاهرات علیه احکام اخیر دادگاه های آمریکا دایر بر تبرئه پلیس های سفید پوست که به کشتن مردان سیاه پوست غیر مسلح متهم بودند ، روز یکشنبه ، در شهرهای مختلف این کشور ادامه داشت.