نمایش اعتراضی مردم در اطراف استاديوم نیویورک

18 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شب گذشته در چند شهر آمريکا، از جمله نيويورک حرکت های اعتراضی عليه در مورد پرونده های قتل مظنونان سياهپوست به دست مأموران سفيد پوست پليس ادامه داشت. رئيس جمهوری آمريکا در واکنش به اعتراضات جاری می گويد، نژادپرستی ريشه ای عميق در جامعه آمريکا دارد.