تظاهرات در بالتیمور مریلند در اعتراض به مرگ یک مرد سیاه پوست

03 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

شهر بالتیمور در ایالت مریلند روز ۴ شنبه صحنه تظاهرات بود. تظاهرکنندگان در یک راه پیمایی خواستار اجرای عدالت در مورد مرد سیاه پوستی شدند که پس از بازداشت توسط پلیس درگذشت.