یک آزمایش واقعی در مورد اثرات روانی زندان بر روی افراد

15 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس جمهوری ایالات متحده در تلاش برای اصلاح سیستم زندان‌های کشور اخیرا از یک زندان فدرال بازدید کرد. فیلمی هم از یک آزمایش واقعی در مورد اثرات روانی زندان بر روی زندانیان و زندانبانان اخیرا بر روی پرده رفته که طرفداران اصلاح زندان‌ها آن را تاکیدی بر خواست خود می‌بینند. گزارش ویکتوریا کوپچینتسکی