تمدید مهلت مذاکرات هسته ای در روزنامه های امروز آمریکا

30 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تمدید مهلت گفتگوهای هسته ای میان ایران و گروه ۱+۵ و موافقان و مخالفان این تمدید در آمریکا، ایران و اسرائیل بحث ها و تفسیرهای زیادی در روزنامه های امروز آمریکا داشته.