دور جدید گفتگوهای هسته‌ای ایران و آمریکا در ژنو

24 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دور جدید گفتگوهای هسته‌ای دوجانبه ‌میان مذاکره‌کنندگان ایران و آمریکا، پس از تمدید هفت ماهه گفتگوها در روز سوم آذرماه، روز دوشنبه در شهر ژنو سوئیس آغاز شد و به دنبال آن نخستین دور گفتگوهای ایران و گروه ۱+۵ نیز روز چهارشنبه برگزار خواهد شد.