رشد نرخ اشتغال و افزایش نرخ فقر در آمریکا در ماه ژانویه

16 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما برغم این که ده میلیون شغل جدید ایجاد شد نرخ فقر نیز اندکی افزایش یافت. بسیاری بدلیل نگرانی از اقتصاد کشور و پیام انتخاباتی دونالد ترامپ برای بهبود اقتصاد کشور به او رای دادند.