رئیس جمهوری آمریکا برنامه پیکار علیه فقر را اعلام کرد

12 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

50 سال پس از آنکه لیندون جانسون رئیس جمهوری آمریکا برنامه پیکار علیه فقر را اعلام کرد 46 میلیون یعنی حدود 15 درصد جمعیت آمریکا کماکان درفقر به سر می برند. قانونگذاران آمریکائی دموکرات و جمهوریخواه در باره مؤثر بودن برنامه های دولت درمبارزه با فقر و کمک به محرومان اختلاف نظر دارند .