ساخت صندلی پاپ فرانسیس در یک زندان آمریکا

03 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

زندانیان در فیلادلفیا مشغول ساختن صندلی مخصوص برای پاپ فرانسیس هستند که بتواند در بازدید خود از آن زندان بر روی آن بنشیند. این اولین بار است که یک پاپ در دیدار از ایالات متحده از زندانی در فیلادلفیا بازدید می کند. پاپ فرانسیس در اواخر ماه سپتامبر از این کشور دیدار خواهد کرد.