آماده سازی محل اجرای نیایش پاپ فرانسیس در واشنگتن

27 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نجارها در حال آماده سازی و ساخت مبلمان محل سخنرانی پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکهای جهان هستند که قرار است ماه آینده در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا صورت گیرد.