گزارش گیتا آرین در آستانه نشست امروز عصر وزیر خارجه آمریکا با مدیران شرکت های نفتی

21 اسفند 1397