مایک پمپئو در ازبکستان: کشورهای آسیای میانه باید با نفوذ چین و روسیه با احتیاط برخورد کنند

14 بهمن 1398