گزارش گیتا آرین از ورشو درباره نشست آینده و امنیت خاورمیانه با حضور وزیر خارجه آمریکا

23 بهمن 1397