وزیر خارجه آمریکا می گوید برای نشست ورشو درباره امنیت و آینده خاورمیانه هفته ها کار شده است

23 بهمن 1397