سومین روز اعتراض در شارلوت؛ واکنش به کشتن مرد سياهپوست

02 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تيراندازی پليس به دو مرد سياهپوست در روزهای اخير، که منجر به مرگ آنان شد، اعتراضات خشونت‌آميزی را به دنبال داشته است. اکنون سياستمداران آمريکايی خود را در وضعيتی می‌بينند که بايد در مورد اين مساله احتياط زيادی به خرج دهند.