تعدادی از سیاستمداران دموکرات ورود خود به انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا را اعلام کرده‌اند

29 دی 1397