نگاهی به تنش ها بین پلیس و معترضان به خشونت پلیس علیه آمریکایی های آفریقایی تبار

01 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

درگیری بین پلیس و شهروندان که گاه منجر به توسل پلیس به خشونت می شود در ماههای اخیر افزایش داشته است. مقامات مجری قانون در ایالت های مختلف آمریکا تلاش می کنند برای جاوگیری از برخورد پلیس با شهروندان راهی پیدا کنند.