استفاده آزمایشی از دروبین های همراه توسط پلیس واشنگتن و نیویورک

16 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پلیس شهر های واشنگتن و نیویورک یک برنامه آزمایشی را آغاز کرده اند که امیدوارند مانع از اعمال زور و خشونت توسط پلیس و شکایت شهروندان از پلیس با اتهام های راست یا دروغ توسل بخشونت جلوگیری کند. محور این برنامه استفاده از دروبین های همراه است .