کشف چهره مردی مرموز زیر نقاشی معروف «اتاق آبی» پیکاسو

14 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نقاشی اتاق آبی اثر پیکاسو که یکی از مشهورترین آثار اوست، طرحی پنهان زیر خود داشت. پژوهشگران با استفاده از فن آوری مادون قرمز، چهره مردی مرموز رو زیر این نقاشی پیدا کردند. گفته می شود این سلف-پرتره پیکاسو است.