افزایش حضور نیروهای آمریکا و متحدانش در خلیج فارس

25 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش روزنامه اینترنتی هیل حاکی از ان است ایالات متحده و متحدان آن حضور نیروهای خود در خلیج فارس را افزایش داده اند. رزمایش اخیر این نیروها در خاک کویت و آب های آن کشور در آستانه دور تازه مذاکرات اتمی قدرت‌های جهانی با ایران صورت می گیرد.