گفتگو با خبرنگار صدای آمریکا در پنتاگون درباره جزئیاتی از عملیات علیه رهبر داعش

06 آبان 1398