نامزد دموکرات انتخابات ویژه در پنسیلوانیا را برد؛ ترامپ در ۲۰۱۶ به راحتی در این منطقه پیروز شده بود

23 اسفند 1396