معاون رئیس جمهوری آمریکا: مادورو حق مشروعی برای در اختیار داشتن قدرت در ونزوئلا ندارد

10 اسفند 1397