مایک پنس: توانایی اتمی آمریکا برای تضمین صلح در جهان از هر زرادخانه دیگری بیشتر است

06 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مایک پنس، معاون ریاست جمهوری آمريکا می گوید قدرت و توانائی زرادخانه اتمی آمریکا برای تضمین صلح و جلوگیری از وقوع یک جنگ اتمی از هر زرادخانه دیگری در جهان بیشتر است.